Yeni Sitemizde Yayındayız

Politika Dergisi Sayı 15

href="http://www.politikadergisi.com/sites/default/files/PD15.zip">Politika Dergisi Sayı 15'i İndirmek İçin Tıklayın.

 

18 Mart 2008 Salı

Dava Sürecinin Siyasi Konjonktüre Olası Yansımaları

Yasalar, insanların ve/veya kurumların beklentilerine göre değil, hukuka göre işler. İnsanlara ve/veya kurumlara memnuniyet verici durumların korunması elbette ki hukukun temel aldığı noktadır; fakat dedim ya her kararı da bu şekilde almak veya almamak işin doğasıyla çelişir. Kısacası, istenen her şeyin önünde olmasa bile bazı şeylerin önünde hukuksal engellemelerin olmasından daha doğal bir şey olamaz. En basit örnekse burada şudur: "Kişisel özgürlüklerin başkalarının özgürlüklerine zarar verdiği nokta da devreye hukuk girer."

Peki şu anki toplu durumda, hukukun devreye girmesinin iktidar partisine ne gibi yararı ve zararları dokunabilir. Bu konuyla ilişkilendirilebilecek çok güzel bir söz var: "Yakın uzaktan daha uzaksa sana, bilgi o uzaklar sana hiç de yakın değil."

Yıllar önce söylediğim bu sözü şu an için burada kullanacağım hiç aklıma gelmezdi. Kısa vadeli düşünmeyi geri palana atmanın uzun vadeli sonuçları çözümleyemeyeceği gerçeğini vurgulayan bu söz beni bu yazıda önce kısa vadeli düşünmeye sevk etti.

Kısa Vadede İptal Davasının AKP'ye Yararları ve Zararları

Öncelikle kısa vadeden kastım ne onu belirteyim. Bu yazıda benim kısa vade ile kastettiğim yerel seçimlere kadar olan süredir.

Hemen yaşanan sürecin AKP'ye faydalarından bahsedeyim. Eğer kapatılma davasında yer alan iddialar sonucu AKP kapatılmaz ise; AKP kendisinin lâiklik için bir tehdit olmadığı proragandasını yapacak ve lâik kesimin de oylarını alarak oy oranını arttıracaktır. Ayrıca ülkeyi ileriye götürmek istediği ve yargının da buna mani olduğunu öne sürerek yargısal tehditten de kendisini soyutlayacaktır.

Peki AKP kapatılırsa ne olur. Bunun AKP İktidarı'na nasıl faydaları dokunur? Öncelikle şunu söyleyeyim. Ampül kapatılırsa florasanın açılması anlık bir iş olacağından, bu florasanında mazlum rolünü geçmişteki deneyimlerinin de etkisiyle mükemmel oynayacağından AKP'ye faydaları dokunacaktır.

(Size buradan şöyle bir iddiayı da sunuyorum. Eğer AKP kapatılırsa, lütfen yerine açılacak partinin ismine iyi bakın. Adalet ve kalkınma ile ilgili bir isim olup olmadığına da.)

Peki AKP kapatılırsa bunun kısa vadede AKP'ye ne gibi zararları olur. AKP'nin lâiklik ve dolayısıyla cumhuriyete karşı bir tehdit olduğu algılanabilir. Bu durumda AKP için bir oy kaybına neden olabilir. Buradaki kıstas az önce de belirttiğim gibi mazlum rolünün kullanılmasındaki başarıyla orantılıdır.

AKP kapatılmazsa bunun AKP'ye ne gibi zararları olur. AKP şu an ekonomik bakımdan gerçekten yüksek bir tansiyon içinde. Ayrıca türban konusundaki başarısızlıkları AKP'nin karşına bir tehdit olarak çıkabilir. AB Politikalarındaki sapmalar AKP'nin karşısında duran bir diğer tehlikedir.

Kısacası yararlar ve zararlar arasındaki fark her iki durumda da Türkiye'nin kısa vadedeki politik geleceğini belirleyecektir.

Kısa vadede yaşanbilecek gelişmelerin uzun vadedeki etkilerine de değinelim.

Uzun Vade de Durum

Hemen belirtelim burada olayı uzun vadede ve kısa vadede incelerken varsayımımız AKP'nin kapatılsa da başka bir adla yine faaliyette bulunacağıdır. Yoksa kapatılan bir partinin kısa ve uzun dönemlerinden bahsedilemez.

Az önce belirttim. Kısa vadede oluşabilecek yararlar ve zararlar arasındaki fark Türkiye'nin siyasi geleceğini belirleyecektir. Eğer yararlar zararlara baskın gelirse AKP (ya da başka adla AKP) iktidarı oylarını arttıracaktır. Zararların baskın gelmesi ise tersi bir durumu doğuracaktır.
Kısacası uzun vade, kısa vadeli durumun bir devamı niteliğindedir.

Uzun vade yerel seçimler sonrası dönemi kapsadığına göre, yararların baskın olduğunu düşünürsek, AKP iktidarı yerel seçimlerden güçlenerek çıkmış demektir. Bu durum, AKP'nin yerel yönetimlerce de bir iktidarı demek olup, ülkenin azınlıklarını daha da zor bir pozisyona sokabilir. Yerel seçimler sonrası yaşanacak genel seçimlerde konjonktür ne olur bilinmez ama bu toplu durum aynen devam ederse AKP, TBMM'de çok büyük olan gücünü daha da arttırmış olacaktır.

Tersi bir durum da, yani zararların baskın çıkması sonucu, AKP iktidarı yerel seçimlerde gücünü kaybetmiş olarak genel seçimlere girebilir. Bu eksi yön devam ederse genel seçimler sonrasında TBMM içinden hükümeti oluşturmak için bir koalisyon seçeneği doğabilir.

Umarım anlaşılır yazmışımdır; ama ben yine de isterseniz kısaca özetleyeyim. AKP İktidarı için açılan bu dava iki farklı zaman aralığında iki farklı sonuç doğurabilir. Kısa ve uzun vadede yaşanacak gelişmelerin, bu dava sürecinin AKP'ye yararları ve zararları arasındaki farka göre belirleneceği açıktır.

Teşekkürlerimle, okumadaki ilginiz ve sabrınız için.

Gökhan DAĞ

Hiç yorum yok:

Yazı Hakkındaki Yorumunuzu Bırakın

© Blogger Templates | Tech Blog