Yeni Sitemizde Yayındayız

Politika Dergisi Sayı 15

href="http://www.politikadergisi.com/sites/default/files/PD15.zip">Politika Dergisi Sayı 15'i İndirmek İçin Tıklayın.

 

9 Ocak 2008 Çarşamba

Tanımlar, Modern Diktatörlük ve Demokrasi...

Gerçekte çok başka anlamda olan doğru bir tanıma, yanlış bir tanımlama yaparsak, aslında yanlış olan bir şeyi, söz konusu doğru olan şeye karşı tercih etme tehlikesiyle karşı karşıya kalırız. Eskilerin söylediği bu söylem şu anki birçok tanımlamanın hakkında çelişki duymamıza yol açar ve bu çelişki doğru bir çelişkidir.

Totoliter sistemler de bu şekilde doğru olanların yanlış tanımlamasını pekiştirerek, kendi yanlışlığını doğrulatma yoluna gitti ve nitekim de tarihte bu yolla kendi açısından başarılı oldu. Totoliter sistemlerin bu başarı ne yazık ki, dünya için bir felakete dönüştü.

İşte benim korkum, şu an Türkiye'de var olan demokrasi tanımının aslında olması gereken demokrasiden daha iyi olduğu söylemlerinin artmasıdır. Türkiye'deki demokrasi bu şekilde mükemmelleştirilirken, sınırlı çoğunluk yönetiminde de bozulmalar beraberinde gelmektedir. Kanımca sınırlı çoğunluk yönetiminde var olan bu bozulmalar ise aslında var olan demokrasinin modern bir totoliter yapıya bürünmesine yol açar. Niteim iktidar lideri de modern bir diktatör halini alır.

Tüm halkı kucaklayıcı bir politika belki şu an mümkün görünmüyor; ama sadece belli bir halkı kucaklayan bir politika da en az bu mümkünsüzlük kadar kaygı verici gözüküyor. Türkiye'nin sorununun lehte oy verenlerin sorunu olarak görüldüğü bir anlayış kesinlikle demokratik olma iddiasından uzaktır ve nu anlayış modern bir diktatörlüğün resmidir.

Bilincin artması gerekiyor. Teşekkürlerimle, okumadaki sabrınız ve ilginiz için.

Gökhan DAĞ

Hiç yorum yok:

Yazı Hakkındaki Yorumunuzu Bırakın

© Blogger Templates | Tech Blog